DOTACJA UE – PROGRAM REGIONALNY  Województwa Śląskiego

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii nanoszenia nanocząstek srebra na materiały papierowe w celu produkcji bakteriostatycznych wyrobów higienicznych”,

Krótki opis projektu Projekt polega na wdrożeniu technologii rozcieńczania nanocząstek srebra w kleju oraz rozprowadzaniu ich na papierowe wyroby higieniczne w celu uzyskania właściwości bakteriostatycznych. Wdrożenie technologii ma na celu zaoferowanie na rynku krajowym i zagranicznym nowych produktów z zawartością nanocząstek srebra o właściwościach bakteriostatycznych: ręczników w roli oraz podkładów medycznych.  Nowe produkty o właściwościach zapobiegających rozmnażaniu się bakterii i grzybów przeznaczone będą dla szerokiego grona odbiorców, gdzie wymagane jest szczególne zachowanie higieny. Planowana do wdrożenia technologia bazuje na wynikach przeprowadzonych, przed realizacją projektu, prac B+R. Do uruchomienia produkcji nowych wyrobów konieczne jest zmontowanie ciągu technologicznego składającego się z maszyn i urządzeń zakupionych w ramach projektu. W wyniku realizacji projektu zatrudnionych zostanie 4 pracowników.

 Wartość projektu:  3 364 050,00 zł

 Wkład Funduszy Europejskich:  1 230 750,00 zł

Właścicielem marki TISSUECARTA™ jest:      OLMAR Sp. z o.o.

Obrońców Poczty Gdańskiej 109A , 42-400 Zawiercie

Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000657029
przez XII Wydział Gospodarczy – Sąd Rejonowy w Krakowie – Śródmieście
NIP: 6372199426, Regon 366480870, kapitał zakładowy: 300 000 PLN